Het uitbesteden van uw debiteurenbeheer

leidt tot 20 tot 30% snellere betalingen.

Debiteurenbeheer?

Het doel van debiteurenbeheer is het terugdringen van de post debiteuren en deze post zo gering mogelijk te houden.

Het voordeel hiervan is een betere cashflow en een vergroot werkkapitaal. Een gezond debiteurenbeheer heeft niet alleen positieve effecten op uw resultatenrekening maar ook op uw balansverhoudingen.

Wat doen wij voor u?

Door uw debiteurenportefeuille uit te besteden naar DunnQ krijgt u:

  • de beschikking over onze expertise in debiteurenbeheer
  • een vast aanspreekpunt binnen onze organisatie
  • een consequente en strakke opvolging van uw gestelde betalingstermijnen
  • gratis overzetten naar een eventueel incassotraject
  • een gedegen informatievoorziening en terugkoppeling
  • continuïteit ingeval van ziekte, verlof, etc.

Goed debiteurenbeheer

Het belang van een beter debiteurenbeheer vraagt u zich af? Het loopt toch prima!?
Als de betalingen uitblijven dan bellen wij toch even de debiteur of sturen een herinnering?

Uitbesteden

Wij versturen op uw, of ons briefpapier herinneringen, aanmaningen of sommaties en eventueel ingebrekestellingen en tussentijds bellen wij met uw klanten aangaande de openstaande facturen.

Geldstromen

Een goed debiteurenbeheer zorgt ervoor dat u snel over uw geld kunt beschikken en weer kunt investeren in uw onderneming. 
U beperkt uw renteverlies tot een minimum alsmede de voorfinanciering van uw voorraad.

Detachering

Tijdelijk werknemer(s) nodig? Bent u op zoek naar tijdelijke ondersteuning, bijvoorbeeld bij extra drukte of ter vervanging van een zieke of zwangere werknemer? Wij hebben de beste (interim) professionals voor uw debiteurenafdeling.

Bedrijfsinformatie

Kantoor
Verlengde Hoogravenseweg 38
3525 BG  UTRECHT

E-mail
info@dunnq.nl

Telefoon
06 21 202 503

10 + 3 =

“Van uitstellen komt afschrijven”

– Gerard Harmsen